Muggenhool 11, 5571 LT  Bergeijk  | +31 497 33 70 80

TANDRESORPTIE (TR)


In de literatuur kom je ook wel de benamingen tandhalslaesies en FORL tegen. Vaak zien we de resorptie ter hoogte van de tandhals (de overgang van kroon
naar wortel), maar ook bijvoorbeeld de wortels van de elementen kunnen aangetast worden. Dit is enkel te controleren met behulp van dentale röntgen. De F van FORL staat voor FELINE (=kat), we zien het heel vaak bij de kat (28-68%), maar ook bij andere zoogdieren zoals de hond kunnen we resorptie-letsels
vinden.


Op bovenstaande röntgenfoto ziet u ter hoogte van de pijl geen kroon meer van de kies (407). De wortels zijn ook al in een ver stadium aangetast.

Soms vinden we resorptieletsels als toevalsbevinding tijdens een gebitsinspectie of reiniging. De symptomen die ermee gepaard kunnen gaan zijn aspecifiek: pijn, overmatig speekselen, anorexie, stank, moeilijk slikken en gewichtsverlies. Door de pijn wordt de vacht soms minder goed verzorgd, en kan
een slecht uitziende vacht dus ook een aanwijzing zijn voor gebitsproblemen. Vaak is er meer dan één element aangetast en neemt het aantal
resorptieletsels met de leeftijd toe. Er wordt ras-predispositie vermoedt, maar dit is (nog) niet bewezen.
De oorzaak van tandresorptie is nog niet volledig bekend, maar parodontale ontstekingen spelen vermoedelijk een belangrijke rol in het ontstaan van de
resorpties. Om dit te voorkomen is het van zeer groot belang om het gebit zo schoon mogelijk te houden. Dagelijks poetsen is de allerbeste methode, maar
helaas is dit niet bij alle katten mogelijk.

Door aantasting van het glazuur komt dentine (tandbeen) bloot te liggen. Dit is erg gevoelig! Het kan reden zijn om plots te stoppen met eten of drinken. Bij het aanraken van een aangetast element met een sonde, kan de kat gaan klapperen met de kaken. In een verder stadium kunnen uitgebreide gaten ontstaan, waardoor zelfs de kroon kan breken. Soms blijven enkel wortelresten achter!
bouw kies Gezien het pijnlijke karakter van deze aandoening of het vermoeden hiervan, is volledige narcose erg belangrijk. Na een goede gebitsreiniging kunnen dentale rontgenfoto's gemaakt worden om alle elementen volledig te inspecteren. Heel vaak vinden we nog meer letsels dan gedacht bij gebitsinspectie van de wakkere kat.
De behandeling bestaat uit extractie of kroonamputatie van de aangetaste elementen. Hiervoor is goed materiaal, een goede techniek en geduld nodig! Soms kan in een heel vroeg stadium geprobeerd worden het element te restaureren, maar geeft vaak heel teleurstellende resultaten.